Ментори: Архитектура
Професор
Недостаје слика

Атанацковић-Јеличић др Јелена
Редовни професор

Недостаје слика

Бошковић Живановић др Романа
Редовни професор

Недостаје слика

Дадић-Динуловић др Татјана
Редовни професор из поља уметности

Недостаје слика

Динуловић др Радивоје
Редовни професор из поља уметности

Недостаје слика

Драганић др Аница
Ванредни професор

Недостаје слика

Драгићевић-Шешић др Милена
Редовни професор

Недостаје слика

Константиновић др Драгана
Ванредни професор

Недостаје слика

Костреш др Милица
Редовни професор

Недостаје слика

Кркљеш др Милена
Редовни професор

Недостаје слика

Куртовић-Фолић др Нађа
Редовни професор

Недостаје слика

Мишкељин др Ивана
Ванредни професор

Недостаје слика

Митровић др Бранко
Гостујући професор

Недостаје слика

Реба др Дарко
Редовни професор

Недостаје слика

Стојаковић др Весна
Редовни професор

Недостаје слика

Шиђанин др Предраг
Редовни професор

Недостаје слика

Тепавчевић др Бојан
Редовни професор

Недостаје слика

Зековић др Миљана
Редовни професор