Предмет: Основи економије за инжењере (17 - IZOO17)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ3
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.05.2014..

Образовни циљ је оспособљавање студента, будућег инжењера, у интегрисању компоненти стратешког размишљања за прилагођавање захтевима нових економских и друштвених процеса и глобалних трендова. Образовни циљ се огледа и у томе да будући инжењер упозна могућности комбиновања техничке и економске димензије рада у конкретној организацији.
Стицање знања практичне применљивости које омогућава будућем инжењеру да користи основне принципе, технике и алате из области економије, финансија и рачуноводства и на тај начин пружи адекватну инжењерску подршку реализацији задатака финансијске, рачуноводствене, набавне и продајне функције и њиховој координацији са осталим пословним функцијама у предузећу. Позитивни исход образовања огледа се у развијању способности усклађивања техничких и других процеса са економским захтевима који произилазе из предузећа и његовог окружења.
Упознавање са макроекономским окружењем и институцијама. Појам предузећа. Корпоративно управљање. Финансијски извештаји предузећа. Инструменти и поступци анализе финансијских извештаја. Појам трошкова. Концепти обухвата трошкова и алокација индиректних трошкова. Појам и методе амортизације. Калкулација цене коштања. Преломна тачка рентабилитета и њена примена. Улога менаџера у процесу буџетирања - планирања у предузећу. Показатељи перформанси пословања. Временска преференција новца. Прост и сложен каматни рачун. Методе оцене исплативости дугорочних улагања. Интерни и екстерни извори финансирања пословања и развоја предузећа. Упознавање са врстама, финансијским инструментима и учесницима финансијског тржишта. Значај обртних средстава у пословању предузећа.
Настава се изводи на основу комбинације релевантних теоријских и практичних знања. Током предавања се користе аудиовизуелна средства. Студије случаја из локалног и глобалног друштвено-економског окружења. Индивидуалне и групне консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Малинић, Д., Милићевић, В., Стевановић, Н.Управљачко рачуноводство2013Економски факултет, БеоградСрпски језик
Brigham, E.F., Houston, J.F.Fundamentals of Financial Management2012Cengage LearningЕнглески
Blank, L., Tarquin, A.Basics of Engineering Economy2014McGraw-Hill Education, New YorkЕнглески
Eschenbach, T.Engineering Economy - Applying Theory to Practice2003Oxford University PressЕнглески
Демко-Рихтер, Ј.Основи економије за инжењере - скрипта за наставу2018Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Домаћи задатакдада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Демко-Рихтер др Јелена
Ванредни професор

Предавања