Предмет: Савремене методе снимања енергетских губитака гра]евинских објеката (11 - GS005)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ3
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2011..

Стицање знања о основним аспектима детекције и квантификације енергетских губитака градјевинских објеката и изради базе података неопходних за пројекте њихове санације и рехабилитације.
Стечено знање користи у инжењерској пракси. Студент је компетентан да самостално израђује програме идентификације и квантификације енергетских губитака базираних на коришћењу сателитске мултиспектралне детекције, авио-снимања инфраред сензорима и мобилних система интегрисаних ГПС, инерцијалних и термалних технологија и сензора. Студент ће бити компетентан да креира и самостално користи базе података енергетских губитака објеката у процесима израде пројеката санација и издавања енергетских пасоша.
Изучаваће се основни принципи сателитске теледетекције, компјутерске обраде мултиспектралних снимака са класификацијама. Предмет изучавања ће бити различити сателитски системи који се у овом тренутку налазе на тржишту. Методама класификације садржаја сателитских и авио снимака урађених термалним камерама у току рада система грејања у урбаним срединама утврђиваће се постојање енергетских губитака и њихова квантификација. Иста методологија се користи и за прикупљање података и израду снимака видео и термалних камера интегрисаних у систем са ГПС и технологијом инерцијалних система (ИНС). Систем је мобилан (монтира се на возило или хеликоптер) и омогућава прикупљање великог броја информација о енергетским губицима кроз фасаде објеката и њихових делова. Технологија ГПС-а и ИНС-а омогућава геореференцирање губитака за сваки објекат појединачно. Прикупљени и обрађени подаци се могу организовати по принципима Географских Информационих Система (ГИС) и ставити корисницима на располагање у процесима израде пројеката санација, реконструкција и израде енергетских пасоша појединачних објеката или већих урбаних средина. Напред наведене технологије прикупљања и обраде података о енергетским губицима објеката и урбаних целина ће бити илустроване њиховим применама на конкретним примерима.
Предавања; Лабораторијске и аудиторне вежбе; Консултације. Предиспитне обавезе: 30% бодова студент треба да обезбеди реализацијом колоквијума и обавезних задатака, у току прохађања наставе. Испит (који обухвата цело градиво) се састоји из усменог дела (теоријски и практични део). Током семестра у коме се слуша предмет, усмени део испита се може положити кроз два колоквијума. Практични део испита ће се полагати у испитним роковима. Студенти који не положе усмени део испита преко колоквијума, полажу усмени део у испитним роковима. Оцена испита се формира на основу похађања предавања и вежби, оцене семинарског рада и успеха на колоквијумима, тј. испиту.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Т. НинковГПС технологија и примена - предавања2010Српски језик
Т. НинковДаљинска детекција и примена - предавања2010Српски језик
Т. НинковЛидар технологија и примена - предавања2010Српски језик
Т. НинковГИС технологија и примена - предавања2010Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумдада35.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Теоријски део испитанеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Нинков Тоша

Предавања
Недостаје слика

Булатовић др Владимир
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Сушић др Зоран
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Маринковић др Горан
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе