Предмет: Обновљиви извори енергије у грађевинарству (11 - GS003)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2011..

Оспособљавање за рад на пословима: пројектовања, извођења, експлоатације, инжењеринга и консалтинга код употребе обновљивих извора енергије у грађевинарству.
Стицање основних знања о обновњивим изворима енергије и могућностима њихове употребе у грађевинарству. Коришћење стечених знања у даљем образовању и инжењерској пракси.
Уводна разматрања. Примарна и секундарна енергија. Обновљиви извори енергије, врсте и енергетски потенцијали, просторни захтеви према објекту и околини објекта, законски прописи. Сунчева енергија, директно и индиректно, активно и пасивно коришћење сунчеве енергије, припрема топле потрошне воде и грејање објеката, системи са сунчевом енергијом, прорачун и избор опреме. Подземне и надземне воде, земља (хоризонтални и вертикални измењивачи топлоте), спољашњи ваздух, геотермална вода: системи, прорачун и избор опреме. Топлотно оптерећење објекта, учешће обновљивих извора енергије у топлотном оптерећењу објекта. Топлотна пумпа, принцип рада, коефицијент грејања, моновалентни и бивалентни режим рада, избор топлотне пумпе. Биомаса, енергија ветра. Техно-економска анализа употребе обновљивих извора енергије у грађевинарству, уштеде у потрошњи енергије, инвестициона улагања, оцена економске оправданости, примери прорачуна.
Предавања, аудиторне вежбе, консултације, менторски рад. Посете објектима са изведеним системима за коришћење обновљивих извора енергије. Провера знања на усменом испиту. Оцена испита се формира на основу похађања предавања и вежби, оцене семинарског рада и успеха на усменом испиту.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ченејац, А.Анализа могућности неконвенционалних система грејања за побољшање енергетске ефикасности грађевинских објеката2010ФТН Нови СадСрпски језик
Деспотовић, М., Бабић,МЕнергија биомасе2007Машински факултет КрагујевацСрпски језик
Фоx, УБетриебекостен-унд Wirtschaftlichkeitsrechnungen für Anlagen der technischen Gebaudeusrüstung1980VDI-Verlag GmbH,DüsseldorfНемачки
Гвозденац, Д., Накомчић-Смарадакис, Б., Гвозденац, БОбновљиви извори енергије2010Факултет техничких наука Нови СадСрпски језик
Gygax,PSonnenenergie in Theorie und Praxis1980Verlag C.F.Müller, KarlsruheНемачки
Тодоровић,БПројектовање постројења за централно грејање2009Машински факултет, Београд,Српски језик
Шамшаловић,СТоплотна пумпа2009СМЕИТС, Београд,Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Теоријски део испитанеда70.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Петровић др Јован
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Гвозденац Урошевић др Бранка
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Анђелковић др Александар
Ванредни професор

Аудиторне вежбе