Предмет: Енергетска ефикасност система грејања и климатизације (11 - GS002)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику и процесну технику
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2011..

Стицање знања о термичким параметрима средине, условима комфора, централним системима грејања, климатизације и припреме санитарне топле воде, као и о методологији прорачуна годишње потрошње енергије потребне за рад техничких система у згради.
Стечено знање користи се у инжењерској пракси. Студент је компентентан за коришћење методологије прорачуна потребне енергије за грејање, хлађење, вентилацију и припрему СТВ, као и за примену мера унапређења енергетске ефикасности техничких система.
Термички комфор: параметри средине, услови угодности, метеоролошки и климатски појмови и Сунчево зрачење, пројектни услови. Пренос топлоте кроз омотач зграде: трансмисија, зрачење и проветравање и вентилација; топлотни мостови, појава кондензације. Системи централног грејања: врсте система, елементи и пратећа опрема, централна и локална регулација рада система, мерење утрошене топлоте за грејање и методе прорачуна годишње потребне енерргије за грејање. Системи вентилације и климатизације: појединачни и централни уређаји за припрему ваздуха; елементи и опрема ваздушних и водених система климатизације, прорачун топлотног оптерећења и потребног протока ваздуха за климатизацију, заштита од Сунчевог зрачења у летњем периоду. Системи за припрему СТВ: пројектни услови и динамика потрошње СТВ, губици у систему; соларни системи за припрему СТВ. Годишња потрошња енергије за хлађење и вентилацију: топлота хлађења и расхладне машине, енергетски степен корисности, финална и примарна енергија. Оптимизација рада термотехничких система: коришћење отпадне топлоте, регенерација, рекуперација, адијабатско хлађење, пасивно хлађење и ноћна вентилација; одржавање и контрола рада система.
Предавања; Лабораторијске и аудиторне вежбе; Консултације. Испит (који обухвата цело градиво) се састоји из усменог дела (теоријски део и задаци). Током семестра у коме се слуша предмет, усмени део испита се може положити кроз два колоквијума. Студенти који не положе усмени део испита преко колоквијума, полажу усмени део у испитним роковима. Оцена испита се формира на основу похађања предавања и вежби, оцене самосталног задатка и успеха на колоквијумима, тј. испиту.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Б. ТодоровићПројектовање постројења за централно грејање2000МФ у БеоградуСрпски језик
Б. ТодоровићКлиматизација1998СМЕИТС, БеоградСрпски језик
М. ТодоровићЕнергетска ефикасност система грејања и климатизације, скрипта са предавања и вежби са прилогом из приручника2010Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда70.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Тодоровић Маја
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Анђелковић др Александар
Ванредни професор

Аудиторне вежбе