Предмет: Методе оптимизације (17 - E237)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областАутоматика и управљање системима
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Овладавање теоријским и практичним основама нелинеарне оптимизације статичких и динамичких система
Студенти ће бити оспособљени да препознају, формулишу и решавају проблеме оптимизације, односно изналажења најбољег допустивог решења. Проблеми овог типа су разнородни, а јављају се у широкој лепези инжењерских области. С обзиром на разноликост расположивих оптимизационих алгоритама, студенти ће бит оспособљени да препознају најподеснији алгоритам, те да тако изабрани алгоритам примене и имплементирају на конкретном примеру.
Формулација проблема оптимизације. Теоријске основе статичке оптимизације. Аналитичко одређивање екстрема, функције једне и више променљивих без ограничења. Аналитичко одређивање екстрема, функције једне и више променљивих са ограничењима типа једнакости и неједнакости. Линеарно програмирање. Нумеричко решавање једнодимензионих проблема. Нумеричко решавање вишедимензионих проблема са и без присуства ограничења. Основе варијационог рачуна. Директне методе варијационог рачуна Оптимално управљање, Понтрјагинов принцип максимума, Динамичко програмирање, линеарни регулатори. Нумеричке методе динамичке оптимизације. Савремени оптимизациони поступци: генетски алгоритам, симулација каљења, ПСО. Примена оптимизационих процедура у обучавању вештачких неуронских мрежа и у системима са расплинутом логиком. Примери оптимизације конкретних инжењерских проблема
Предавања; Нумеричко-рачунске вежбе; Рачунарске вежбе Лабораторијске вежбе. Консултације. Испит је писмени и усмени. Писмени испит се састоји од најмање четири задатака, да би се испит положио сваки задатак се мора урадити са бар 50% успешности. Градиво се може поделити на два колоквијума. Усмени испит се полаже се према списку испитних питања.Колоквијуми, тестови и испит су писмени. Писмени део је елиминаторан. Оцена испита се формира на основу успеха из колоквијума, домаћих задатака, писменог и усменог дела испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Петрић, Ј., Злобец, С.Нелинеарно програмирање1983Научна књига, БеоградСрпски језик
Вујановић, Б., Спасић, Д.Методи оптимизације1998Универзитет у Новом Саду, Нови СадСрпски језик
Dimitri P. BertsekasNonlinear Programming2004 Athena Scientific Енглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада30.00
Колоквијумнене40.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Јеличић др Зоран
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Рапаић др Милан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Капетина др Мирна
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Драгутиновић Ђорђе
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Кичић Александар
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Топалов Стефан
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Голић Анастасија
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Зарић Драган
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Зарић Драган
Сарадник у настави

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Голић Анастасија
Сарадник у настави

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Топалов Стефан
Сарадник у настави

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Кичић Александар
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Гавриловић Милан
Асистент

Рачунарске вежбе