Предмет: Управљање квалитетом вода и методе ремедијације седимента (17 - MPK18A)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 07.11.2018..

- Стицање неопходних знања о основним елементима природног, друштвено – економског и правног окружења управљања водама; - Стицање знања и теоретских основа о методама и техникама праћења квалитета и статуса површинских и подземних вода и ремедијације седимента. - Припрема података и праћење квалитета вода у сврху израде планске документације из области управљања водама; - Припрема за израду студија ремедијације седимента.
Након одслушаног и савладаног градива студент би требало да: - Развије способности за решавање научно-истраживачких и стручних задатака и проблема у области управљања квалитетом вода и ремедијације седимената. - Дефинише типове аналитичких метода, као и методе обраде података које се користе при процени квалитета вода и ремедијације седимента; - Дефинише примену метода у циљу израде планске и пројектне документације.
Притисци на квалитет вода и утицај на састав седимента у акватичној средини. Законска регулатива из области управљања квалитетом вода и квалитетом акватичног седимента. Теоријске основе метода за одређивање квалитета вода и имобилизације органских и неорганских компоненти у акватичном седименту. Примена техника и метода праћења квалитета вода и седимента. Одређивање и праћење статуса површинских и подземних вода и испитивање седимента. Мониторинг квалитета вода и седимента. Методе ремедијације седимента. Мере и активности за побољшање квалитета вода и акватичног седимента. Анализа основних активности и циљева планова управљања водама и студија ремедијације седимента.
Настава ће бити реализована у виду предавања, вежби и семинарског рада. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Семинарски радови се израђују по групама које одреди предметни професор, док су одбране семинарских радова аудиторне у терминима за вежбе. ?олоквијуми се састоје из теоријског и рачунског дела који се могу се полагати писмено у току семестра у коме се изводи настава. Студенти који нису положили испит преко колоквијума морају полагати целокупан завршни испит. Усмени испит се полаже након положеног писменог дела испита и реализованих предиспитних обавеза.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Димкић Милан, Ковачевић СрђанОсновни принципи управљања водама (интерна скрипта)2012Факултет техничких наукаСрпски језик
Dimkic A.Milan., Brauch Heinz-Jürgen, Kavanaugh MichaelGroundwater Management in Large River Basins2008IWA Publishing, LondonЕнглески
Daniel P. Loucks, Eelco van BeekWater Resources Systems Planning and Management - an introduction to methods, models and applications2005UNESCO PublishingЕнглески
Reible D. DannyProcesses, Assessment and Remediation of Contaminated Sediments2014SpringerЕнглески
Edson Reis, Andrea Lodolo, Stanislav MiertusSurvey of sediment remediation technologies2007International Centre for Science and High TechnologyЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Бережни Исидора
Истраживач сарадник

Аудиторне вежбе