Предмет: Мастер рад ИМ - Израда и одбрана (17 - IM2106)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Циљ израде и одбране мастер рада је да студент, обрадом практичног, истраживачки оријентисаног задатка и његовом одбраном, покаже самосталан и креативан приступ у примени теоријских знања и практичних вештина у будућој инжењерско-менаџерској пракси.
Израдом и одбраном мастер рада студенти су оспособљени да сагледавају потребе предузећа у свим њиховим процесима, пројектују решења, воде те процесе и предузеће у целини, те да решавају реалне практичне проблеме који се јављају у пракси, као и за наставак школовања на вишим нивоима студија. Компетенције мастер инжењера менаџмента су развој способности критичног мишљења, анализе проблема, синтезе и пројектовања решења и доношења одлука у реалном времену уз уз употребу научних метода и поступака; способности примене знања и вештина у решавању проблема у новом или непознатом подручју у ширим или мултидисциплинарним областима у оквиру образовно-научног, односно поља студија; способности решавања сложених проблема и расуђивања на основу доступних информација о друштвеним и етичким одговорностима у применом знања и вештина и способности јасног начина преноса знања у стручну и ширу јавност.
Формулише се за сваког студента посебно, у складу са подручјем - студијском групом у оквиру које је студент студирао. У том смислу, мастер рад на студијском програму Инжењерски менаџмент се може радити и бранити из следећих студијских области - модула: 1) Организација и управљање предузећем, 2) Иновацијуе и предузетништво, 2) Пројектни менаџмент, 3) Инвестициони менаџмент, 4) Информациони менаџмент, 5) Менаџмент квалитета и логистике, 7) Управљање ризиком и менаџмент осигурања, 8) Индустријски маркетинг и нжењерство медија и 9) Менаџмент људских ресурса.
Ментор за израду и одбрану мастер рада, на основу пријаве студента из једне од понуђених студијских група - модула, формулише тему са задатком за израду мастер рада. Студент, у консултацијама са ментором, самостално врши истраживања и решава задатак који му је задат. Након израде рада и сагласности ментора да је рад успешно урађен, студент брани рад пред Комисијом за одбрану мастер рада која се састоји од најмање три наставника, од којих је један са другог департмана или факултета. Услов за израду мастер рада су положени испити из свх наставних предмета и реализована стручна пракса из курикулума студијског програма.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Група аутораЧасописи, дипломски и мастер радови- -
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Усмени део испитанеда70.00
Израда мастер рададада30.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!