Предмет: Хидротехничке мелиорације (17 - GH406)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областХидротехника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 30.09.2005..

Упознавање студената са практичним проблемима и стицање стручних знања за примену у пракси из области одводњавања и наводњавања пољопривредних култура.
Стечена знања се примењују у инжењерској пракси.
Основе пројектовања хидротехничких мелиорација. Обрада хидрометеоролошких подлога, подлога о тлу, режиму вода у тлу, података у потреби воде - биланс вода и сл. Одвоњавање. Сувишне воде, тло и подземне воде (хидромодул одводњавања, време одводњавања). Могућности и начин одводњавања сувишних вода. Системи за одводњавање (отворени, затворени, комбиновани). Пројектовање, градња, експлотација и одржавање одводног система. Објекти за одводњавање (канали, дренаже, колектори, црпне станице, мостови, пропусти, каскаде, уставе, брзотоци и сл.). Наводњавање. Биланс вода, дефицит воде и улога тла у наводњавању. Прорачун модула, норме и турнуса наводњавања. Методе натапања земљишта (плављење, преливање, бразде, орошавање, кап-по-кап, подземно натапање и сл.). Прорачун оптимизације система за наводњавање. Пројектовање, градња, погон и одржавање система за наводњавање. Објекти у наводњавању (канали, цевоводи, водозахват, црпна станица, регулациони објекти, остали објекти на систему).
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристицним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторним вежбама се раде карактеристицни задаци и продубљује се изложено градиво. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса путем колоквијума. Колоквијуми се полажу писмено и у виду теста. Оцена испита се формира на основу: присуства на предавањима и вежбама, успеха на колоквијумима и писменом делу испита (комбиновани задаци и теорија).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Колаковић, С.Хидротехничке мелиорације-одводњавање са CD-om2006Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Колаковић С.Скрипта предавања-наводњавање у електронском издању2006ФТН-Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Одбрањене рачунарске вежбедада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда35.00
Колоквијумнене35.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Колаковић др Срђан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Стипић Данило
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе