Предмет: Математика 2 (09 - SIT06)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математика 1дане
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Математике (Интегрални рачун са применама, обичне диференцијалне једначине првог и другог реда, теорија редова).
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи градиво из области Математике 2.
Граничне вредности низова и функција. Диференцијални рачун функција једне и више променљивих са применама. Неодредјени интеграл (дефиниција, особине, методе интеграције, интеграција рационалних, ирационалних и тригонометријских функција); Одредјени интеграл са применема (дефиниција, основне особине, Њутн-Лајбницова формула, методе интеграције, примена-површина, запремина, дужина лука). Појам несвојствебог интеграла. Диференцијалне једначине првог реда (основно појмови, интеграбилни типови диференцијалних једначина првог реда-раздвојене променљиве, хомогена, линеарне, Бернулијева, Тотални диференцијал и интеграциони множитељ, Клероова, Лангранжова). Диференцијалне једначине другог реда (снижавање реда диференцијалне једначине, линеарна). Редови (Нумерички редови, степени редови).Вероватноћа и статистика.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих 5 модула (први модул: Граничне вредности;други модул: Диференцијални рачун; трећи модул:Интегрални рачун; четврти модул: Диференцијалне једначине и теорија редова; пети модул: вероватноћа и статистика).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Илија Ковачевић, Небојша РалевићМатематичка анализа 1 - (први део) Гранични процеси2008Symbol, Нови СадСрпски језик
И. Ковачевић,В.Марић, М. Новковић,Б.ЦарићМатемаричка анализа 1 - други део2008Symbol,Нови СадСрпски језик
М. Новковић, Б. Царић,С.Медић, В.Ћурић,И. КовачевићЗбирка решених задатака из Математичке анализе 12008Symbol,Нови СадСрпски језик
.Ковачевић,Б.Царић,С.Медић, В.ЋурићТестови испита из Математичке анализе 12008Symbol, Нови СадСрпски језик
М. СтојаковићМатематичка статистика2000ФТН (Едиција техничке науке – уџбеници), Нови СадСрпски језик
И.Ковачевић, М. НовковићМатематичке методе 4, - скрипта199 неауторизована скрипта, Нови СадСрпски језик
М. Новковић, Б.Родић, И.КовачевићЗбирка решених задатака из вероватноће и статистике2004ФТН ( Едиција техничке науке-уџбеници), Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада30.00
Присуство на вежбамадада8.00
Завршни испит - I деонене30.00
Завршни испит - II деонене30.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Присуство на предавањимадада2.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Недовић др Љубо
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Дураковић др Наташа
Доцент

Аудиторне вежбе