Документација за упис


03.11.2014. - 09:59 
Документа потребна за упис на Факултет:

Комплет за упис (фасцикла за упис: индекс; два уверења о студирању - добија се на Факултету на дан уписа, уз приказ уплатнице о трошковима уписа)
Сведочанства четири разреда средње школе (оригинал)
Диплома о стеченом средњем образовању (оригинал)
Две фотографије формата 3,5x4,5 cm
Доказ о уплати трошкова уписа
Кандидати који су на самофинансирању прилажу уплатницу као доказ о плаћеним трошковима школарине - минимум 50% од укупног износа (Износ школарине је наведен у КОНКУРСУ)

ВАЖНА НАПОМЕНА:  !!!ПОДАЦИ ЗА УПЛАТУ!!!
Жиро-рачун и позив на број за уплату трошкова уписа и школарине су персонални за сваког кандидата и могу се видети на налогу web сервиса пријемни испити: https://prijemni.ftn.uns.ac.rs/