Subject:  (09 - SIT07)


Basic Information

CategoryAcademic-general educative
Scientific or art field:
InterdisciplinaryNo
ECTS4
Native organizations units

Department of Fundamentals Sciences
Course specification

Course is active from 01.10.2010..

Ovladavanje najznačajnijim terminima vezanim za struku. Razvijanje strategija za razumevanje teksta na stranom jeziku. Osposobljavanje za čitanje i razumevanje originalnih engleskih tekstova vezanih za različite aspekte i oblasti studiranja. Razvijanje usmene i pismene komunikacije vezane za ove teme uz korišćenje adekvatnog vokabulara i složenijih rečeničnih konstrukcija.
Studenti poseduju adekvatan vokabular termina vezanih za oblast studiranja. Mogu da prate raznovrsnu literaturu iz ove oblasti i komuniciraju o stručnim temama na engleskom jeziku, koristeći termine i rečenične konstrukcije karakteristične za jezik njihove buduće struke.
Obrada savremenih stručnih tekstova na engleskom jeziku vezanih za različite aspekte i oblasti struke. Razvijanje strategija za razumevanje stručnog teksta kao što su: skimming, scanning, comparing sources, using context, using background knowledge itd. Ovladavanje najčešćim terminima vezanim za struku i usmerenje. Usvajanje jezičkih funkcija kao što su: poređenje, klasifikovanje, iskazivanje svrhe ili funkcije, opisivanje sastavnih delova, uzročno posledičnih veza i sl. Najčešći prefiksi , sufiksi, složenice i kolokacije. Pasivne konstrukcije, participske konstrukcije. Skraćene relativne rečenice (aktivne i pasivne), skraćene vremenske rečenice (aktivne i pasivne).
Akcenat je na aktivnosti studenata u toku časa, njihovoj interakciji sa nastavnikom i medju sobom. Koristi se komunikativni pristup u nastavi stranih jezika. Vežbanja su koncipirana tako da olakšavaju i proveravaju razumevanje teksta kao i da uvežbavaju odgovarajući vokabular i ostale karakteristične osobine jezika struke. Neka od vežbanja sastavljena su tako da podstaknu studente da, koristeći šire poznavanje oblasti koju studiraju, kroz komentare i objašnjenja, dodatno uvežbavaju svoje jezičke sposobnosti.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Eric Glendinning, John McEwanEnglish for Information Technology2002OUPEnglish
John EastwoodOxford Practice Grammar2006OUPEnglish
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
TestYesYes10.00
TestYesYes10.00
TestYesYes10.00
Written part of the exam - tasks and theoryNoYes70.00
Name and surnameForm of classes
Missing picture!

Mirović Ivana
Foreign Language Lecturer

Lectures
Missing picture!

Bogdanović Vesna
Associate Professor

Lectures