Subject: Graduate Thesys (12 - SEZR01)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:
InterdisciplinaryNo
ECTS10
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 01.10.2012..

Izrada završnog rada ima za cilj objedinjavanje, potvrđivanje i praktičnu primenu stečenih znanja tokom studija. Student ima pravo da radi završni rad iz uže stručnih predmeta koji se izučavaju u okviru studijskog programa.
Sposobnost učešća u realizaciji složenih projekata, sposobnost razumevanja specifikacija, kritičkog osvrta na moguća rešenja. Primena stečenih inženjerskih znanja i veština za rešavanje konkretnog problema, na osnovu dobijenih specifikacija. Sposobnost pisanja rada u zadatoj formi. Sposobnost jasnog i prihvatljivog obrazloženja implementiranog rešenja.
Završni rad predstavlja samostalni praktični rad studenta usaglašen sa nivoom studija, u kome on ovladava nekom užom oblašću i usvaja metodologiju neophodnu za izradu rada. Kroz izradu rada student primenjuje praktična i teorijska znanja stečena tokom studija. Rad u pisanoj formi po pravilu sadrži uvodno poglavlje, definiciju zadatka, pregled postojećih rešenja i alata, predlog i opis sopstvenog rešenja, zaključak i literaturu. Javna usmena odbrana rada se organizuje pred komisijom od tri člana, od kojih je jedan mentor rada. Tokom usmene odbrane kandidat obrazlaže rezultate svog rada, a zatim odgovara na pitanja članova komisije, čime kandidat demonstrira sposobnost usmene prezentacije projekta.
Uz pomoć mentora iz reda nastavnika, student nastoji da što samostalnije reši postavljeni zadatak i pripremi odgovarajuću dokumentaciju i usmenu odbranu.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
Teaching staff not found!