Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер грађевинарства (Маст. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


Студијске групе
Конструкције
Хидротехника
Путеви, железнице и аеродроми
Организација и технологија грађења

 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Булатовић др Весна
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 Документа