Предмет: Математика 1 (17 - S011)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Усвајање основног знања из области алгебре и елемената математичке анализе. Развој апстрактног мишљења и аналитичког приступања проблемима. Оспособљавање студената да стечена знања примене у другим општим и стручним предметима.
Студент је оспособљен за примену математичких модела обрађених у оквиру овог предмета. Студент је спреман да стечена знања користи у стручним предметима и даљем образовању, а такође и у пракси.
Релације, функције и алгебарске структуре. Поље комплексних бројева. Детерминанте и системи линеарних једначина (Крамерово правило и Гаусов алгоритам). Векторска алгебра и аналитичка геометрија у простору Р3 (права и раван). Матрице (операције, инверзна матрица, ранг матрице). Полиноми (нуле полинома, факторизација у скупу реалних и комплексних бројева, рационалне функције). Низови (тачке нагомилавања, граничне вредности, конвергенција и дивергенција). Реалне функције једне променљиве (граничне вредности и непрекидност). Диференцијални рачун (изводи, изводи вишег реда и примена).
Предавања. Рачунске вежбе. Индивидуалне консултације. Домаћи задаци. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради илустрације и лакшег разумевања градива. На вежбама, које су синхронизоване са предавањима, раде се карактеристични задаци у ширем обиму и продубљује се градиво изложено на предавањима. Поред предавања и вежби редовно се одржавају индивидуалне консултације, или консултације у малим групама. Домаћи задаци се дају после сваког обрађеног поглавља. Део градива, који чини већу логичку целину, може да се полаже у току наставног процеса у облику 2 модула: први модул чини градиво из алгебре, други модул чини градиво из математичке анализе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Никић, Ј., Чомић, И.Математика један. Део 12003Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из математике 12009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
С. ГилезанИзвод из предавања из Математике I2007http://imft.ftn.ns.ac.yu/~silviaСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Теофанов др Љиљана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Остојић др Тијана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Прокић Александар
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Палалић Тамара
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Видојевић Катарина
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе