Предмет: Техничка физика (17 - ZC008)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областТеоријска и примењена физика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 05.10.2012..

Изучавање основних физичких законитости у природи, првенствено у области механике и електромагнетизма, као и елементарно упознавање са дометима савремене физике. Студенати се упознају са физичким процесима на којима се заснива рад техничких уређаја.
Разумевање основних физичких процеса у природи. Стечено знање омогућује разумевање физичких процеса на којима се заснива рад техничких уређаја.
Теоријска настава: Фундаменталне силе и закони одржања у природи. Њутнов закон гравитације. Основе електростатике. Електрично поље и потенцијал. Проводници и диелектрици у електричном пољу. Једносмерне струје. Савремена теорија електропроводљивости. Полупроводници. Електромагнетизам. Магнетно поље струје. Магнетно поље у материјалима, дијамагнетизам, парамагнетизам, феромагнетизам. Енергија магнетног поља. Електромагнетна индукција. Наизменичне струје. Особине осцилаторног кретања. Таласно кретање и акустика. Јачина и ниво јачине звука. Апсорпција звука. Доплеров ефекат. Ултразвук. Електромагнетни таласи и њихов спектар. Основни закони геометријске оптике. Оптички инструменти. Дисперзија светлости. Таласна оптика: интерференција, дифракција и поларизација светлости. Дуализам светлости. Закони зрачења црног тела и Планкова хипотеза. Фотоелектрични ефекат. Принцип рада ласера. Физичке основе нуклеарне технике. Радиоактивни распади и појам јонизујућег зрачења. Еквивалентност енергије и масе (основе специјалне теорије релативности). Нуклеарни реактори и акцелератори честица. Практична настава: Експерименталне (лабораторијске) вежбе прате програм предавања са циљем да омогуће студентима да самостално одреде вредност неке фундаменталне константе у природи или да провере неку физичку законитост кроз експерименталан рад. Обухватају следеће области: Експериментално одређивање гравитационог убрзања Земље. Провера Омовог закона у колима једносмерних и наизменичних струја. Резонанција у РЛЦ колу. Одређивање брзине звука у ваздуху применом Доплеровог ефекта. Резонанција. Спектрална анализа, дисперзија и дифракција светлости. Одређивање жижне даљине сочива. Фотоћелија. Одређивање енергије и коефицијента апсорпције гама зрака. Кроз рачунске вежбе (у склопу лабораторијских вежби) студенти примењују и продубљују градиво изложено на предавањима.
Предавања. Лабораторијске вежбе. Рачунске вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива пропраћен одговарајућим примерима примене физичких законитости техници и технологији. Лабораторијске вежбе подразумевају експерименталан рад из области које су предвиђене планом и програмом. Рачунске вежбе обухватају карактеристичне примере који илуструју примену теорије на решавање задатка и продубљују разумевање основних физичких законитости у природи. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Козмидис-Петровић, А.Техничка физика2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Вучинић-Васић, М.Физика за студенте графичког инжењерства и дизајна2017Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Будински-Петковић, Љ. и др.Збирка задатака из физике : машински одсек2017Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Козмидис-Петровић, А., Козмидис-Лубурић, У., Вучинић-Васић М.Практикум лабораторијских вежби из физике за студенте грађевинарства, архитектуре и чистих енергетских технологија2017Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Стојковић др Ивана
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Михаиловић др Александра
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Рикало Александар
Асистент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Тановић Тина
Сарадник у настави

Лабораторијске вежбе