Предмет: Мастер рад (09 - RPRZR1)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.01.2009..

Циљеви завршног рада подразумевају што детаљније и свеобухватније истраживање из одређене научне дисциплине. Истовремено, коришћење савремене методологије у истраживањима и анализи података, као и адекватан приказ резултата у виду научног стила писања рада. Такође, циљ завршног рада је оспособљавање студената за изазове савременог регионалног развоја европског простора.
Исход завршног рада представљало би добијање оригиналног научног рада, чији резултати треба да дају одређени допринос у каснијим детаљнијим и озбиљнијим истраживањима дате научне дисциплине, односно регионалне политике и развоја. Оспособљавање свршеног мастер студента за улогу аналитичара и евалуатора стратегија и политика регионалног развоја на европском континенту, а истовемено и адекватна припремељеност за рад у образовно-научним институцијама.
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у области регионалне и међурегионалне сарадње и развоја. Студент је дужан да, након обављеног теренско-експерименталног истраживања, припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља: увод, теоријски део, експерименталини део, резултати и дискусија, закључна разматрања и преглед литературе. Теме и садржаји завршних-мастер радова, који би се израђивали и бранили у оквиру студијског програма Регионалне политике и развој, могли би да обухватају више научних области и дисциплина: - одрживи регионални развој - глобализација и регионална сарадња - маркетинг и комуникационе стратегије регионалног развоја - међурегионални пројекти и управљање пројектима - економија регионалног развоја - урбано планирање и управљање градом - примена Географских инфорационих система - управљање људским ресурсима - туризам као фактор развоја региона - перспективе регионалног развоја у Европи
Метод креирања завршног рада требао би да обухвата припремну фазу (дефинисање наслова, и садржаја, одређивање методологије, прикупљање основне литературе), затим фазу истраживачко-теренског рада (теренска истраживања, прикупљање података и креирање базе података и сл.) и последња фаза – кабинетски рад (анализирање и дефинисање добијених резултата, писање текста завршног рада и завршне консултације са метором мастер тезе). Обавезна је и усмена одбрана завршног-мастер рада пред званично именованом комисијом.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрана завршног раданеда30.00
Израда завршног рада са теоријским основаманеда70.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!