Предмет: Израда и одбрана завршног дипломског рада (12 - SEZR01)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ10
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2012..

Израда завршног рада има за циљ обједињавање, потврђивање и практичну примену стечених знања током студија. Студент има право да ради завршни рад из уже стручних предмета који се изучавају у оквиру студијског програма.
Способност учешћа у реализацији сложених пројеката, способност разумевања спецификација, критичког осврта на могућа решења. Примена стечених инжењерских знања и вештина за решавање конкретног проблема, на основу добијених спецификација. Способност писања рада у задатој форми. Способност јасног и прихватљивог образложења имплементираног решења.
Завршни рад представља самостални практични рад студента усаглашен са нивоом студија, у коме он овладава неком ужом облашћу и усваја методологију неопходну за израду рада. Кроз израду рада студент примењује практична и теоријска знања стечена током студија. Рад у писаној форми по правилу садржи уводно поглавље, дефиницију задатка, преглед постојећих решења и алата, предлог и опис сопственог решења, закључак и литературу. Јавна усмена одбрана рада се организује пред комисијом од три члана, од којих је један ментор рада. Током усмене одбране кандидат образлаже резултате свог рада, а затим одговара на питања чланова комисије, чиме кандидат демонстрира способност усмене презентације пројекта.
Уз помоћ ментора из реда наставника, студент настоји да што самосталније реши постављени задатак и припреми одговарајућу документацију и усмену одбрану.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тренутно нема података о извођачима наставе!