Предмет: Базе података (12 - SE0016)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Програм предмета

Програм се примењује од 27.10.2012..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Организација податакадада
Основно образовање студената у области база података. Овладавање основним појмовима у области база података и основним техникама имплементације, коришћења и одржавања база података.
Стечена знања се користе у пракси и стручним предметима: Базе података 2, Спецификација и моделирање софтвера, Инжењеринг информационих система, Пословна информатика, Системи база података.
Базе података и њихова улога у развоју и експлоатацији информационих система. Основни појмови и концепција базе података. Систем за управљање базом података. Модели података. ER модел података. Релациони модел података. Релациона алгебра. Типови ограничења у релационом моделу података. Функционална зависност и кључ шеме релације. Основе пројектовања база података. Језик система за управљање базама података SQL. Трансакциона обрада података.
Настава се изводи у облику предавања, аудиторних и рачунарских вежби (у рачунарској лабораторији) и консултација. Током целокупног процеса извођења наставе, студенти се подстичу на интензивну комуникацију, критичко резоновање, самостални рад и активан однос према процесу наставе. Услов за добијање потписа и излазак на завршни испит представља извршење свих предиспитних обавеза, у минималном обиму од 30 поена.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Могин Павле, Луковић ИванПринципи база података1996Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Date C. J.An Introduction to Database Systems (8th Edition)2004Addison WesleyЕнглески
Groff, James R., Weinberg, Paul N., Oppel, Andrew J.SQL: The Complete Reference, 3rd Edition2009McGraw-Hill, Inc.Енглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада10.00
Сложени облици вежбидада10.00
Сложени облици вежбидада10.00
Сложени облици вежбидада10.00
Предметни(пројектни)задатакдада15.00
Предметни(пројектни)задатакдада15.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Милосављевић др Гордана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Ристић др Соња
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Окановић др Душан
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Каплар Себастијан
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Михајловић Живорад
Истраживач сарадник

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Фимић Немања
Асистент

Рачунарске вежбе