Производно машинство


12.12.2020. - 17:05 

Производно машинство је инжењерска дисциплина која на бази креативности и научно-стручних сазнања ствара предуслове за успешно пројектовање и производњу машина, уређаја, алата и великог спектра производа широке намене.

Производно машинство обухвата и обједињује основне области производње: инжењерске материјале, производне технике (машине, роботе, системе за обраду, монтажу, транспорт, мерење и контролу, алате и приборе и друге компоненте), производне технологије (обраде, монтаже, мерења и контроле) као и технике организовања, управљања и одржавања предузећа.

Инжењери производног машинства се баве развојем, пројектовањем, програмирањем, управљањем, одржавањем  производа, процеса, CNC машина, алата и фабрика.

Студијски програм је акредитован у складу са актуелним потребама за професионално образовање машинских инжењера за рад у привредним предузећима.

Циљ студијског програма је унапређење стручних знања и вештина у инжењерским областима, као што су:
    - Савремени материјали (метали, полимери, керамике и композити)
    - Модерне технологије обраде скидања материјала, заваривања, ливења, деформисања, термичке обраде, 3D штампе ....
    - Инжењерство површина, нанотехнологије и трибологија
    - Компјутерско пројектовање производа и производних процеса CAD/CAE/CAPP/CAM/CAQ/CNC....
    - Програмирање CNC машина, робота и мерно-контролних система
    - 3D дигитализација и реверзибилни инжењерски дизајн
    - Управљање процесима производње и одржавање техничких система
    - Дигитализација производње – ИНДУСТРИЈА 4.0

Студије трају 2 године / 4 семестра и вреднују се са 120 ЕСПБ.
Стручни назив: Струковни мастер инжењер машинства (струк. маст. инж. маш.)
Степен стручне спреме: VII-1
Број места: 32 студента = 8 буџет + 24 самофинансирање

Инжењери производног машинства имају важну улогу за успешно функционисање многих привредних грана, као што су: индустријска производња (машиноградња, аутомобилска индустрија, бродоградња), саобраћај (производња и одржавање), пољопривреда (производња, одржавање и прерада), електропривреда (производња и одржавање), нафтна индустрија (производња и прерада), војна индустрија (одбрана и пратећа индустрија), здравство (биомедицина, одржавање), развојно-истраживачки центри и др.

Велики број наших инжењера производног машинства су власници сопствених малих и средњих предузећа из области пројектовања и производње широког спектра различитих производа који су намењени за домаће и инострано тржиште.

Додатне информације и питања:
• Наставни план можете погледати ОВДЕ.
Интернет презентација Департмана за производно машинство
• Студентска служба: +381 21 485 2418, ljiljanamoraca@uns.ac.rs
• Руководилац: Проф. др Дејан Лукић, +381 69 504 8311, lukicd@uns.ac.rs

 

  • Није могуће приказати слику.