Subject:  (09 - SIT028)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:
InterdisciplinaryNo
ECTS4
Course specification

Course is active from 15.02.2012..

Ovladavanje teorijskim osnovama i tehnikama implementacije informacione bezbednosti.
Student je stekao osnovna teorijska znanja o pojmovima informacione bezbednosti. Student je stekao praktična znanja koja mu omogućuju prepoznavanje potrebe za primenom tehnika za postizanje informacione bezbednosti, kao i osnovno poznavanje tih tehnika.
Osnovni koncepti: poverljivost, integritet, dostupnost. Standardi vezani za informacionu bezbednost: ISO 27000 serija. Procena rizika. Mere za suzbijanje rizika: administrativne, logičke, fizičke. Bezbednosna klasifikacija informacija. Kontrola pristupa. Kriptografske metode. Procesi za postizanje informacione bezbednosti. Kontinuitet poslovanja. Sprega za zakonskom regulativom.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, auditorne vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na auditornim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih i neobaveznih domaćih zadataka. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Provera se vrši usmenom konverzacijom ili pismenim odgovorima na pitanja u vezi zadataka i rezultat se ocenjuje. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašjnenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama i u slučaju da se predmet konsultacija samostalna izrada laboratorijskih ili domaćih zadataka, sugestije kako da poboljšaju rešenje koje su obavezni da popune.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
ISO/IEC 27000Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary2009English
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
ProjectYesYes27.00
Exercise attendanceYesYes5.00
HomeworkYesYes25.00
Lecture attendanceYesYes3.00
Theoretical part of the examNoYes40.00
Name and surnameForm of classes
Missing picture!

Sladić Goran
Full Professor

Lectures
Missing picture!

Nikolić Siniša
Assistant Professor

Laboratory classes
Missing picture!

Dević Saša
Assistant - Master

Laboratory classes