Subject:  (09 - SIT022)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:
InterdisciplinaryNo
ECTS6
Course specification

Course is active from 01.10.2010..


Course which have preconditioned courses 

Course idMandatoryMandatory
YesYes
Savladavanje koncepata relacionih baza podataka. Savladavanje jezika SQL, standarda za pristup relacionim bazama podataka, kao i reprezentativnih CASE alata za modelovanje podataka.
Stečena znanja o koncepatima relacionih baza podataka. Stečena znanja potrebna za korišćenje jezika SQL za pristup relacionim bazama podataka. Stečene veštine korišćenja CASE alata za modelovanje relacionih baza podataka.
Evolucija baza podataka / Elementi sistema za upravljanje bazama podataka / Modeliranje podataka: model objekti-veze / Relacioni model podataka / Relaciona algebra / Jezik SQL / Ograničenja i trigeri / Indeksi / Proceduralna proširenja SQL-a / Uskladištene procedure / Upravljanje transakcijama / Objektno-relaciono mapiranje
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih domaćih zadataka. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Provera se vrši usmenom konverzacijom ili pismenim odgovorima na pitanja u vezi zadataka i rezultat se ocenjuje. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašjnenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama i u slučaju da se predmet konsultacija samostalna izrada laboratorijskih ili domaćih zadataka, sugestije kako da poboljšaju rešenje koje su obavezni da popune.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Lazarević B.i drugiBaze podataka2003Fakultet organizacionih nauka BeogradSerbian language
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
Laboratory exercise defenceYesYes35.00
HomeworkYesYes25.00
Oral part of the examNoYes40.00
Name and surnameForm of classes
Missing picture!

Bender Miroslav
Skill Lecturer

Lectures
Missing picture!

Suvajdžin Rakić Zorica
Assistant Professor

Lectures
Missing picture!

Gornik Milan
Assistant - Master

Computational classes