Subject:  (09 - SIT021)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:
InterdisciplinaryNo
ECTS6
Course specification

Course is active from 01.10.2011..


Course which have preconditioned courses 

Course idMandatoryMandatory
YesYes
YesNo
Sistemi za nadgledanje i upravljanje računarskih mrežaYesYes
YesYes
Ovladavanje teorijskim osnovama i tehnologijama TCP/IP mreža.
Student je ovladao osnovnim teorijskim znanjima o TCP/IP mrežama. Student je stekao praktična znanja koja mu omogućuju osnovno održavanje lokalnih računarskih mreža baziranih na TCP/IP modelu.
Standardi u mrežama i tela za standardizaciju. Pasivna i aktivna oprema potrebna za realizaciju računarskih mreža, struktuirano kabliranje. TCP/IP mreže: ISO/OSI referentni model, TCP/IP model, osnove protokola OSI 1, ethernet, bežične LAN tehnologije, ISP pristupne tehnologije, osnove PPP, osnovni principi IP,osnovni principi UDP, osnovni principi TCP i osnovni principi DNS. Komunikacioni uređaji II i III nivoa.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, laboratorijske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na laboratorijskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih i neobaveznih domaćih zadataka. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Provera se vrši usmenom konverzacijom ili pismenim odgovorima na pitanja u vezi zadataka i rezultat se ocenjuje. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašjnenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama i u slučaju da se predmet konsultacija samostalna izrada laboratorijskih ili domaćih zadataka, sugestije kako da poboljšaju rešenje koje su obavezni da popune.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
William StallingsData and Computer Communications2004Prentice HallEnglish
Milan KeracMrežno bazirani sistemi 1 - Priručnik za vežbe2004FTN, Elektronsko izdanjeSerbian language
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
Laboratory exercise defenceYesYes32.00
HomeworkYesYes30.00
Laboratory exercise attendanceYesYes5.00
Lecture attendanceYesYes3.00
Theoretical part of the examNoYes30.00
Name and surnameForm of classes
Missing picture!

Kerac Milan
Skill Lecturer

Lectures
Missing picture!

Segedinac Milan
Associate Professor

Lectures
Missing picture!

Kerac Milan
Skill Lecturer

Laboratory classes
Missing picture!

Brkić Miodrag
Assistant Professor

Laboratory classes