Основне информације

Ниво студија
Мастер струковне студије


Звање које се стиче
Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Струк. маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


Студијске групе
Електроенергетика- Дистрибуирани ресурси и електрични системи у возилима
Информационо-комуникационе технологије

 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Милићевић др Драган
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.Лаб.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Одабрана поглавља из електротехнике2207
Изборни предмет 121-21-27
Изборни предмет 22217
Изборни предмет 32117
Изборни предмет 42002
 Документа