О студијском програму


29.05.2014. - 10:41 

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације има водећу улогу у технолошком развоју Војводине и Србије кроз образовање високо компетентних инжењера и истраживача и стварање нових фундаменталних и апликативних знања у области електротехнике и информационих технологија у складу са највишим европским стандардима.

Настава се одвија по новим наставним плановима у складу са Болоњском декларацијом на три нивоа студија:

Основне академске студије, трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ након чега студент стиче звање дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

Прва година на основним академским студијама је заједничка за све студенте. После прве године академских студија, студенти се опредељују за један од пет смерова:


•    Електроенергетика - Електроенергетски системи
•    Електроенергетика - Енергетска електроника и електричне машине
•    Мерни системи
•    Микрорачунарска електроника
•    Комуникационе технологије и обрада сигнала

Мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка ових студија, студент стиче укупно 300 ЕСПБ и звање мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

Смерови:
•    Електроенергетика - Електроенергетски системи
•    Електроенергетика - Енергетска електроника и електричне машине
•    Електроенергетика - Дистрибуирани електроенергетски ресурси
•    Ембедед системи и алгоритми
•    Микроелектроника
•    Примењена електроника
•    Обрада сигнала
•    Телекомуникациони системи
•    Мерни системи
   

Докторске студије, трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде 180 ЕСПБ). Након завршетка докторских студија студент стиче звање доктор наука електротехнике и рачунарства.

Студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације

МОГУЋНОСТИ ЗА СТУДЕНТЕ

•    Укључивање студената у текуће пројекте (два обавезна практична пројекта током студија, али и укључивање у многобројне актуелне међународне пројекте на Катедри за електронику)
•    Стручно усавршавање у иностранству (Француска, Аустрија, ...)
•    Израда дипломских радова у иностранству (Аустрија, Немачка,...)
•    Повезивање студената са потенцијалним послодавцима
•    Студентска такмичења: Hard&Soft, Еуробот, Електријада...
•    Стручна екскурзија (Београд, Беч,...)