Предмет: Математика 2 (06 - EOS07)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Математике ( Гранични процеси, диференцијални рачун функција једне и више променљивих са применама;Интегрални рачун са применама, обичне диференцијалне једначине првог и другог реда, теорија редова).
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи градиво из области Математике 2.
Реални и комплексни низови (Особине, конвергенција низа и особине). Гранична вредност, непрекидност и униформна непрекидност реалних функција реалних променливих. Диференцијални рачун реалних функција једне и више променљивих и примена . Неодредјени интеграл (дефиниција, особине, методе интеграције, интеграција рационалних, ирационалних и тригонометријских функција); Одредјени интеграл са применема (дефиниција, основне особине, Њутн-Лајбницова формула, методе интеграције, примена-површина, запремина, дужина лука). Појам несвојственог интеграла. Диференцијалне једначине првог реда (основно појмови, интеграбилни типови диференцијалних једначина првог реда-раздвојене променљиве, хомогена, линеарне, Бернулијева, тотални диференцијал и интеграциони множитељ, Клероова, Лангранжова). Диференцијалне једначине другог реда (снижавање реда диференцијалне једначине, линеарна). Редови (Нумерички редови, степени редови).
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих 2 модула (први модул: Грани;ни процеси и диференцијални ра;ин са применама; други модул: Интегрални рачун; Диференцијалне једначине и теорија редова).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Илија Ковачевић, Небојша РалевићМатематичка анализа 1 - (први део) Гранични процеси2008Symbol, Нови СадСрпски језик
И. Ковачевић,В.Марић, М. Новковић,Б.ЦарићМатемаричка анализа 1 - други део2008Symbol,Нови СадСрпски језик
М. Новковић, Б. Царић,С.Медић, В.Ћурић,И. КовачевићЗбирка решених задатака из Математичке анализе 12008Symbol,Нови СадСрпски језик
И.Ковачевић,Б.Царић,С.Медић, В.ЋурићТестови испита из Математичке анализе 12008Symbol, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада8.00
Завршни испит - I деонене35.00
Завршни испит - II деонене35.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада2.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Царић др Биљана
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Недовић др Љубо
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Бајић Папуга Буда
Доцент

Аудиторне вежбе