На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Ђорђе ЂатковВанредни професор01.01.2021.Катедра за инжењерство биосистема20210101