Subject:  (06 - EOS40)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:Power Electronics, Machines and Facilities
InterdisciplinaryNo
ECTS3
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 01.10.2009..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u okviru struke za koju se student osposobljava i mogućnost primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih problema u okviru izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja kao i njihovim mestom i ulogom u okviru izabranog preduzeća ili institucije.
Formira se za svakog studenta posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručna praksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kom student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručne prakse.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
grupa autoraDnevnici strucne prakse2008Serbian language
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
PresentationYesYes70.00
Writing the final paper with theoretic basisNoYes30.00
Teaching staff not found!