Subject:  (06 - EOS28)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:Power Electronics, Machines and Facilities
InterdisciplinaryNo
ECTS4
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 01.10.2009..

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna praktična znanja iz principa rada i eksploatacije obnovljivih izvora el. energije, pre svega energije vetra i sunca. Cilj je da se detaljno upoznaju o načinima rada, projektovanja, instalacije i tehno-ekonomskim aspektima njihove primene.
Studenti će biti osposobljeni da proračunaju i montiraju uređaje obnovljivih izvora električne energije. Steći će praktična iskustva u radu sa vetro i solarnim elektranama, kao i sa načinima njihovog priključenja i rada u postojeći elektroenergetski sistem.
Senzori za merenje parametara vazdušnog strujanja i sunčevog zračenja. Konvertor energije sunca u električnu energiju – fotonaponski panel.Konventor energije vetra u električnu energiju - vetrogenerator.Primena elektronskog pretvarača u elektranama na sunce – punjač, invertor... Primena elektronskog pretvarača u elektranama na vetar – ispravljač, punjač, invertor... Skladištenje električne energije – akumulator.Ostrvski režim rada hibridnog sistema obnovljivih izvora energije.Režim rada elektrane sa OIE priključenim na distributivnu mrežu.Kvalitet električne energije dobijen iz OIE.
Praktičan rad i merenja karakteristika uređaja i sistema će biti rađene u sklopu laboratorijskih vežbi.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Mukund R. PatelWind and Solar power systems 2003Merchant Marine AcademyEnglish
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
Complex exercisesYesYes30.00
HomeworkYesYes10.00
HomeworkYesYes10.00
HomeworkYesYes10.00
HomeworkYesYes5.00
Laboratory exercise attendanceYesYes5.00
Oral part of the examNoYes30.00
Name and surnameForm of classes
Missing picture!

Popadić Bane
Assistant Professor

Laboratory classes
Missing picture!

Popović Vladimir
Assistant - Master

Laboratory classes