Subject:  (06 - EOS09)


Basic Information

CategoryProfessional
Scientific or art field:Electroenergetics
InterdisciplinaryNo
ECTS4
Course specification

Course is active from 01.10.2009..

Osnovni cilj predmeta je sticanje znanja o načinu proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije. Pored toga cilj je i sticanje znanja iz oblasti gradnje distributivnih mreža uz zadovoljenje zahteva koje postavljaju potrošači i zatim vlasnici distributivnih mreža.
Poznavanje osnovnih elemenata za proizvodnju i prenos električne energije. Poznavanje mogućih načina distribucije električne energije, konfiguracija, proračun i način izvođenja distributivnih mreža.
Elemeti sistema prenosa električne energije. Elementi elektrodistributivnih sistema (potrošačka područija, kablovski vodovi, primarne i sekundarne transformatorske stanice, distribuirani generatori). Distributivni vodovi i njihovo dimenzionisanje. Tretman zvezdišta u primarnim stanicama. Sigurnost ljudskih života i materijalnih dobara.
Predavanja. Konsultacije. Auditorne vežbe. Poseta izvedenim objektima distribucije električne energije.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Vjekoslav SrbElektrične instalacije i niskonaponske mreže1989Tehnička knjiga ZagrebSerbian language
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
TestYesYes10.00
TestYesYes10.00
Exercise attendanceYesYes5.00
Lecture attendanceYesYes5.00
Theoretical part of the examNoYes30.00
Oral part of the examNoYes40.00
Name and surnameForm of classes
Missing picture!

Bibić Radojica
Assistant - Master

Lectures
Missing picture!

Vidović Predrag
Assistant Professor

Lectures
Missing picture!

Bibić Radojica
Assistant - Master

Practical classes
Missing picture!

Vidović Predrag
Assistant Professor

Practical classes