Предмет: Хидрологија са хидрометријом (17 - GH502)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областХидротехника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 30.09.2005..

Оспособљавање студената из фундаменталних области за стицање стручних знања и примену у пракси.
Стечена знања се користе као основа за даљу надоградњу у стручним предметима.
Хидролошки циклус, падавине, испаравање и транспирација, инфилтрација, отицај, мале речне воде, велике речне воде, пропагација поплавних таласа, водне акумулације, термички режим река. Мерење нивоа воде, пада воденог огледала, дубине воде, брзина воде, протока, проношења речног наноса. Зависности између водостаја и протицаја, проношења речног наноса и протицаја. Обрада података.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристицним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторним вежбама се раде карактеристицни задаци и продубљује се изложено градиво. На лабораторијским вежбама се практицно примењују стецена знања на раположивој лабораторијској опреми. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса путем колоквијума. Колоквијуми се полажу писмено и у виду теста. Оцена испита се формира на основу: присуства на предавањима и вежбама (аудиторним, лабораторијским и рачунарским), успеха на колоквијумима и писменом делу испита (комбиновани задаци и теорија).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Зеленхасић, Е.Инжењерска хидрологија1991Научна књига, БеоградСрпски језик
Јовановић С.Хидрометрија1980Грађевински факултет БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада2.50
Домаћи задатакдада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда35.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада2.50
Присуство на предавањимадада2.50
Присуство на рачунарским вежбамадада2.50
Усмени део испитанеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Колаковић Слободан
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Колаковић др Срђан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Милић Маријана
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Колаковић Слободан
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Милић Маријана
Асистент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Јефтенић Горан
Доцент

Лабораторијске вежбе