проф. др Ђорђе Лађиновић


Недостаје слика

др Ђорђе Лађиновић

Редовни професор


Телефон021/485-2614
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 209

Рођен 6. марта 1956. године у Шиду, где је 1970. завршио основну школу, а 1974. године гимназију. Дипломирао на Грађевинском одсеку ФТН у Новом Саду 1980., магистрирао 1995., а докторску дисертацију одбранио 2002. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Педагошку активност отпочео школске 1979./80. год. као демонстратор из предмета Статика конструкција. Након дипломирања запошљава се на Факултету техничких наука у Новом Саду, где је 1980. изабран у звање асистента-приправника, 1989. у звање асистента, 2003. године у звање доцента, а 2007. у звање ванредног професора за ужу научну област Теорија конструкција. Као асистент, осим својих базних предмета Статике конструкција И и Статике конструкција ИИ, на Грађевинском одсеку водио вежбе из предмета Стабилност и динамика конструкција и Теорија површинских носача, а на Архитектонском одсеку вежбе из предмета Теорија конструкција и Носеће конструкције ИИ. Од избора у звање наставника, на основним студијама предаје предмете Статика конструкција И, Статика конструкција ИИ, Сеизмичка анализа конструкција и Теорија бетонских конструкција на Грађевинском одсеку и Теорија конструкција и Носеће конструкције ИИ на Архитектонском одсеку ФТН. На магистарским студијама предаје предмет Земљотресно инжењерство. На Грађевинском одсеку поставио и увео у наставу предмет Сеизмичка анализа конструкција на основним студијама и предмет Земљотресно инжењерство на магистарским студијама. Од 2004. године је шеф Катедре за материјале и конструкције. Паралелно са радом у настави на факултету учествује на научним пројектима, научним и стручним скуповима, ангажујући се у више посебних публикација у земљи и иностранству. Учествовао је у обради 15 националних и једног међународног научно-истраживачког пројекта, и три истраживачка пројекта којима су битно побољшани постојећи производи и технологије. Објавио преко 100 радова, који су публиковани у часописима и зборницима радова са научних скупова националног и међународног значаја. Учествовао је у раду више домаћих и међународних научних скупова, при чему је био председавајући седница на четири међународна и шест домаћих научних скупова. По позиву одржао 12 уводних предавања на националним научним скуповима и један уводни реферат на међународном научном скупу. За свој научни рад добио је следећа признања: за докторску дисертацију добио је Повељу ЈДГК у знак признања за најбоље остварење у грађевинском конструктерству Србије и Црне Горе у 2002. години из области науке, а рад који је 2003. год. објавио на интернационалној конференцији СЕ 40ЕЕЕ, поводом 40 година земљотреса у Скопљу, уврштен је у архиву текстова библиотеке универзитета у Берклију међу најутицајније радове највећих ауторитета из области земљотресног инжењерства (ЕЕРЦ Либрарy: Тхе Еартхqуаке Енгинееринг Онлине Арцхиве –хттп://нисее.беркелеy.еду/елибрарy/Теxт/ЛИБ050305). У оквиру стручне делатности бави се пројектовањем армиранобетонских, челичних и зиданих конструкција, посебно динамичком анализом конструкција. Положио је стручни испит и има лиценцу Одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње. Остварио је велики број оригиналних стручних остварења – учествовао у изради преко 100 главних пројеката (стамбени комплекси, пословни центри, мостови, спортске дворане, силоси, водоторњеви, специфични инжењерски објекти). Учествовао и у изради више елабората за санацију, ојачање и реконтрукцију постојећих објеката. Поред пројектовања учествовао и на пословима стручног надзора, изради студија, експертиза и стручних мишљења, контролних прегледа и испитивања конструкција. Као члан ауторског тима, учествовао на Међународном конкурсу за Идејно решење моста преко бококоторског залива у Црној Гори. Као пројектант конструкције, учествовао у изради Главног пројекта моста преко Дунава “Варадинска дуга” у Новом Саду. Овај мост је проглашен за најбоље остварење у грађевинском конструктерству Србије и Црне Горе из области пројектовања и извођења конструкција за 2000. годину, а његови аутори (проф. Г. Ненадић и Љ. Ђукић) су за овај објекат добили Повељу ЈДГК. Од стране "Европске комисије за реконструкцију моста Слободе у Новом Саду" ангажован на пословима прегледа пројектне техничке документације изградње моста Слободе, као и на изради Главног и извођачког пројекта реконструкције тунела "Мишелук". Члан је више националних и међународних научних и стручних удружења: Југословенско друштво грађевинских конструктера (ЈДГК), Југословенско друштво за механику (ЈДМ), Друштво грађевинских инжењера и техничара (ДГИТ) Новог Сада, Југословенско удружење за земљотресно инжењерство (ЈУЗИ), Међународно друштво за земљотресно инжењерство (Интернатионал Ассоциатион фор Еартхqуаке Енгинееринг – ИАЕЕ) и Међународно друштво за мостове и конструкције (Интернатионал Ассоциатион фор Бридге анд Струцтурал Енгинееринг – ИАБСЕ). Од 2002. члан је Надзорног одбора, а од 2006. члан Председништва ЈДГК и потпредсеник Друштва за земљотресно инжењерство Србије. Од 2004. год. заменик је делегата Србије и Црне Горе у органима ИАЕЕ, а од 2005. год. стални члан Стручног тима за обнову и изградњу мостова Новог Сада. У два мандата је изабран за члана Извршног одбора матичне секције пројектаната Инжењерске коморе Србије. Од 2005. год. Председник је подсекције дипломираних грађевинских инжењера у Инжењерској комори Србије.

Стручни сарадник на пројекту
01.01.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник на пројекту11.10.2021.31.12.2021.Катедра за конструкције
НазивУ Установи
Пројекат АБ хале распона Л = 40 м

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1980

Прилог статичкој и динамичкој анализи високих зграда укрућених вертикалним танкозидним елементима

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1995

Вишекритеријумска анализа сеизмичке отпорности конструкција армиранобетонских зграда

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуProkić A., Lukić D., Lađinović Đ.: Automatic analysis of thin-walled laminated composite sections, Steel and Composite Structures, 2014, Vol. 16, No 3, pp. 233-252, ISSN 1229-9367
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V.: Numerical analysis on the behaviour of reinforced concrete frame structures in fire, Computers and Concrete, 2018, Vol. 21, No 6, pp. 637-647, ISSN 1598-8198
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBulajić B., Manić M., Lađinović Đ.: Effects of shallow and deep geology on seismic hazard estimates – a case study of pseudo-acceleration response spectra for the northwestern Balkans, Natural Hazards, 2013, Vol. 69, No 3, pp. 573-588, ISSN 0921-030X
(М23) Рад у међународном часописуRašeta A., Lađinović Đ., Radujković A: The estimation of seismic performances of reinforced concrete girder bridges using nonlinear dynamic analysis, Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 489 – 496, ISSN 1330-3651
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLađinović Đ.: Nonlinear seismic analysis of asymmetric in plan buildings. Scientific journal Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering (ISSN 0354-4605), Vol. 6, No 1, 2008, pp. 25-35
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLađinović Đ., Rašeta A., Radujković A.: Seismic Performance Assesment Based On Damage Of Structures – Part 1: Theory, Facta Universitatis, series: Architecture and Civil Engiineering, 2011, Vol. 9, No 1, pp. 77 - 88, ISSN 0354-4605
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомFolić R., Lađinović Đ.: Three dimensional analysis of tall buildings subjected to earthquake loading. Facta Universitatis – Architecture and Civil Engineering, Vol. 1, No 2 (ISSN 0354-4605), 1995, pp. 153 -166.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомJovanović Đ., Žarković D., Brujić Z., Lađinović Đ.: Fiber beam-column element implementation in academic CAD software Matrix 3D, Građevinski materijali i konstrukcije (ISSN 2217-8139), 2017, Vol. 60, br. 2, 60, pp. 57 - 77.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLađinović Đ., Folić R.: Non-linear analysis of multi-storey building structures by using equivalent SDOF model. Bulletin for Applied Mathematics, BAM-2080/2003 (CIII), Technical University of Budapest, 2003., pp. 495-502.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLađinović Đ., Folić R.: Comparative analysis of mathematical models for design of tall buildings. Bulletin for Applied Mathematics, BAM-1060/94, TU of Budapest, 1994, pp. 161-171.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLađinović Đ., Folić R.: Behaviour of outrigger-braced tall building structures. Bulletin for Applied Mathematics, BAM-1060/98, T.U. of Budapest, LXXIV, 1998, pp. 161-176.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLađinović Đ., Folić R.: Comparative analysis of mathematical models for design of tall buildings. Bulletin for Applied Mathematics, BAM-1060/94, Tehnical University of Budapest, 1994., pp. 161-176.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниLađinović Đ.: Estimation of Deformation and Strength Demands for Performance Seismic Design. Seminar: Seismic Design Of Structures, Serbian Chamber of Engineers and Bulgarian Chamber in Investment design, Beograd, April 08, 2011.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниLađinović Đ., Radujković A., Rašeta A.: Estimation of Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Structures, Proceedings 17th International Symposium MASE, Ohrid, Republic of Macedonia, 4. - 7. October, 2017, pp. 212 – 227
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLađinović Đ., Folić R.: Parametric analysis of non-linear response of shear wall buildings subjected to strong ground motions. Proceedings of the fib-Symposium: Concrete Structures in Seismic Regions, Athens, 6 – 8 May 2003, CD-ROM – Paper Reference 276, pp. 1-9.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLađinović Đ., Folić R.: Non-linear analysis of seismic behaviour of asymmetric in plan buildings. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 3-8 September 2006, Geneva, Switzerland, Paper Number: 853, pp. 1-8.
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаЛађиновић Ђ., Радујковић А., Рашета А.: Процена сеизмичких перформанси вишеспратних армиранобетонских оквира, Савремени проблеми теорије конструкција (монографија посвећена проф. др Ђорђу Вуксановићу), Грађевински факултет, Универзитет у Београду, 2016, стр. 121 - 132, ISBN 978-86-96363-69-5
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаЛађиновић Ђ.: Процена сеизмичких захтева за пројектовање зграда према перформансама. Теорија конструкција – монографија посвећена животу и делу академика Милана Ђурића, (Едитор: Ђорђе Вуксановић), Грађевински факултет, Београд, 2008, стр. 225-232, ИСБН 978–86–7518–074–6.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЛађиновић Ђ.: Пројектовање сеизмички отпорних зиданих зграда према стандарду EN 1998-1, Часопис "Изградња", 2010, год. 64, бр. 1, стр. 117 - 124, ISSN 0350-5421
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЛађиновић Ђ.: Пројектовање сеизмички отпорних зиданих зграда према стандарду EN 1998-1. Изградња (ISSN 0350-5421), Год. 64, бр. 1, Београд, јануар 2010, стр. 117-124.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЛађиновић Ђорђе: Савремене методе сеизмичке анализе конструкција зграда. Материјали и конструкције (ISSN 0543-0798), 2008, Vol. 51 (2), str. 25-40, UDK: 624.01.04.001.23:699.841 = 861.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЛађиновић Ђ., Павков Ђ.: Анализа понашања зиданог објекта са и без крутог приземља у сеизмичким условима. Материјали и конструкције (ИССН 0543-0798), бр. 3-4, Београд, 1996, стр. 43-45.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЛађиновић Ђ., Ненадић Г., Ђукић Љ.: Варадинска дуга – динамичка анализа главне мостовске конструкције. Часопис "Изградња" (ISSN 0350-5421), Год. 55, бр. 4, Београд, април 2001., стр. 117-124.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЛађиновић Ђ., Фолић Р.: Анализа утицаја теорије другог реда при дејству земљотреса. Материјали и конструкције (ISSN 0543-0798), 2003, бр. 3-4, стр. 73-77.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниЛађиновић Ђ.: Вишекритеријумска анализа сеизмичке отпорности конструкција армиранобетонских зграда. Уводно предавање по позиву, ЈДГК, Симпозијум 2004, Врњачка Бања, 29. септембар-1. октобар 2004., Зборник радова, књига 1, П-4, стр. 65-76.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниЛађиновић Ђ., Алендар В.: Процена сеизмичких захтева за пројектовање конструкција према перформансама. Уводни реферат, ЈДГК, 12. конгрес, Врњачка Бања, 26.-29. септембар 2006., Зборник радова, Књига 1, У-8, стр. 131-142.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниЛађиновић Ђ.: Неки аспекти моделирања и прорачуна конструкција применом рачунара. ДГИТ Новог Сада, Семинар "Примена рачунара у архитектури, анализи конструкција и фундирању", Нови Сад, 13-14 фебруар 1997, Зборник радова, стр. 67-92.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛађиновић Ђ., Фолић Р.: Упоредна анализа дејства земљотреса на високе зграде. “Механика, материјали и конструкције”, САНУ, Научни скупови, књига LXXXIII, Одељење техничких наука, Књига 2, Београд, 1996, стр. 495-502.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметЛађиновић Ђ., Рашета А., Радујковић А: Теорија конструкција, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2018, стр. 198, ISBN 978-86-6022-044-0
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЛађиновић Ђ.: Статика конструкција 1. Факултет техничких наука Нови Сад, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLađinović Đ., Folić R.: Seismic analysis of building structures using damage spectra. International Conference in Earthquake Engineering SE 40EEE, Skopje, 26 – 29 August 2003, CD-ROM – Paper Reference 0067, pp. 1-8.
(М52) Рад у часопису националног значајаЛађиновић Ђ.: Процена сеизмичких перформанси грађевинских конструкција. Грађевински факултет, Суботица, Зборник радова ГФ 15 (YУ ИССН 0352-6852), 2006, стр. 222-227.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЛађиновић Ђ., Фолић Р.: Анализа конструкција зграда на замљотресна дејства. Часопис "Материјали и конструкције" бр. 3-4, ЈУДИМК, Београд, 2004, стр. 31-64.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниЛађиновић Ђ., Фолић Р.: Неки проблеми пројектовања сеизмички отпорних зиданих зграда. ДГИТ Новог Сада, Стручни семинар 1996, Нови Сад, 22.-23. април 1996., Зборник радова, стр. 67-82.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниFolić R., Alendar V., Lađinović Đ.: EC8 - Design of Earthquake Resistant Structure. MASE, 7-th International Symposium, Ohrid, Republic of Macedonia, October 2-4, 1997, Volume 1, General reports, pp. VR14/1-12.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЛађиновић Ђ.: Нелинеарна динамичка анализа конструкција изложених дејству импулсних земљотреса. Часопис "Материјали и конструкције" бр. 3-4, Београд, 2002, стр. 73-77.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТеорија конструкцијаУниверзитет у Новом Саду29.11.2012.
Ванредни професорТеорија конструкцијаФакултет техничких наука08.11.2007.
ДоцентТеорија конструкцијаФакултет техничких наука22.05.2003.
АсистентТеорија конструкцијаФакултет техничких наука21.12.1989.
Асистент приправникТеорија конструкцијаФакултет техничких наука17.11.1980.