Информације
Радно време РЦ-а је од 07:00 до времена завршетка последњих лабораторијских вежби које се одржавају тај дан.