Предмет: Дигитална електроника (17 - H209)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областЕлектроника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Програм предмета

Програм се примењује од 12.02.2007..

Стицање основних знања из области дигиталне електронике: начина приказивања логичких функција, минимизације логичких функција и реализације основним логичким колима. Проучиће се основни проблеми, узроци неисправног рада и начини његовог отклањања. Повезаће се основна теоретска знања из Булове алгебре са практичним аспектима реализације комбинационих и секвенцијалних дигиталних мрежа.
- способност анализе рада и синтезе комбинационих и секвенцијалних дигиталних мрежа - способност уочавања и отклањања основних хазардних појава у дигиталним мрежама - способност рада са основним дигиталним функционалним блоковима - способност симулације основних дигиталних мрежа
Увод у дигиталну обраду сигнала. Начини представљања логичких функција. Минимизација потпуно и непотпуно дефинисаних логичких функција. Реализација логичких функција задатим типом логичких капија. Анализа рада комбинационих мрежа, отклањање хазарда. Лечеви и флипфлопови. Анализа и синтеза синхроних секвенцијалних мрежа (реализованих флипфлоповима). Анализа и синтеза асинхроних секвенцијалних мрежа (реализованих лечевима или повратном спрегом преко комбинационе мреже). Основни комбинациони функционални блокови (кодери, декодери, конвертори кодова, мултиплексери, демултиплексери, комбинационе аритметичке-логичке јединице. Основни секвенцијални функционални блокови (регистри, бројачи). Основе програмабилних комбинационих и секвенцијалних компоненти.
Предавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе. Консултације. Први део градива који чини логичку целину може се полагати у виду колоквијума, у писменој форми. Ако студент положи колоквијум, полаже писмени испит који се састоји из теоретских питања и задатака из неположеног дела градива. У случају неположеног колоквијума полаже се испит из комплетног градива предмета. Током семестра ради се један домаћи задатак (самосталан задатак).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Л.НађСкрипта из дигиталне електронике2006ФТН, Нови СадСрпски језик
Дамњановић, М., Нађ, Л.Збирка решених задатака из дигиталне електронике2007Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Нађ, Л., Дамњановић, М.Практикум за рачунарске и лабораторијске вежбе из дигиталне електронике2007Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Maini, A. K.Digital Electronics Principles, Devices and Applications2007John Wiley & Sons, Ltd.Енглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада40.00
Домаћи задатакдада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Дамњановић др Мирјана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Кисић др Милица
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Николић Кристина
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Николић Кристина
Асистент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Марковић Никола
Сарадник у настави

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Радић др Јелена
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе