Предмет: Докторска дисертација-Техничка обрада и одбрана (17 - TOODG1)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областТеорија конструкција
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ10
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2018..

Примена основних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања на решавању конкретних проблема у оквиру изабране теме докторске дисертације. Техничком обрадом и одбраном докторске дисертације развија се способности код студената да резултате самосталног научно-истраживачког рада припреме у погодној форми и јавно презентују, као и да одговарају на примедбе и питања у вези са темом докторске дисертације.
Оспособљавање студената за постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама из тематике докторске дисертације. Студент се такође оспособљава и за самостално решавање теоретских и практичних проблема, разумевање и употребу савремених знања, способност праћења савремених достигнућа, независно и креативно деловање, повезивање знања из различитих области и примену, решавање проблема употребом научних метода, извођење нумеричних симулација и експерименталних истраживања, представљање и дискусију резулатата истраживања, комуникацију на професионалном нивоу у писању и саопштавању научно-истраживачких резулата кроз писану форму докторске дисертације и њену јавну одбрану.
Писање и саопштавање научно-истраживачких резулата у форми докторске дисертације. Студент врши завршну техничку обраду докторске дисертације. Укоричене примерке доставља комисији за оцену и одбрану. Студент усмено брани докторску дисертацију. Поступак јавне одбране докторске дисертације уређује се општим актом Факултета техничких наука.
Студент у договору са саветником врши избор теме истраживања у вези са темом докторске дисертације. За изабрану тему саветник доставља студенту план истраживања. Студент је у обавези да рад изради у оквиру задате теме користећи препоручену литературу. Током израде саветник може дати додатна упутства студенту, упућивати га на одређену литературу и додатно усмеравати. У циљу успешније реализације истраживања студент обавља консултације са саветником и са другим наставницима који се баве проблематиком теме истраживања. У оквиру задате теме студент врши анализу претходних истраживања, уоачава проблеме и недостатке предходних истраживања, дифинише циљеве својих истраживања, спроводи нумеричке симулације или експериментална истраживања. Резултате истраживања студент представља у форми предметног пројекта и публиковањем рада у међународном часопису (са СЦИ/СЦИе/ССЦИ листе).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
СвиЧасописи са СЦИ/СЦИе/ССЦИ листе из проблематике студијског програмаSvi Сви
СвиДокторске дисертације из проблематике студијског програмаSvi Сви
СвиУџбеници и монографије из проблематике студијског програмаSvi Сви
СвиУџбеници и монографије из проблематике студијског програмаSvi Сви
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрана докторске дисертацијенеда50.00
Израда докторске дисертацијенеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!