Предмет: Завршни рад (12 - ETI40)


Основне информације

КатегоријаСтручни
Научна областЕлектроника и Телекомуникације
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ9
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2012..

Примена стечених знања за решавање конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру завршног рада студент ради стручни пројекат из одређене области електронике и телекомуникација. У решавању задатог проблема студент примењује методе из препоручене литературе, које су намењене за решавање сличних задатака, а користи се и инжењерском праксом. Израдом завршног рада студент стиче неопходна искустава за решавање мање сложених проблема и задатака и препознавање могућности за примену претходно стечених знања у пракси.
Оспособљавање студената за систематски приступ у решавању задатих проблема, спровођење анализа, примену стечених и прихватању знања из других подручја у циљу изналажења решења задатог проблема. Самостално изучавајући и решавајући задатке из подручја задате теме, студенти стичу знања о комплексности и сложености проблема из области њихове специјализације. Израдом завршног рада студенти стичу одређена искуства која могу применити у пракси приликом решавања проблема из области њихове специјализације. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и примедбе комисије студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати резултате самосталног или колективног рада.
Формира се појединачно у складу са потребама и ужом облашћу која је обухваћена задатом темом завршног рада. Студент у договору са ментором сачињава завршни рад у писменој форми у складу са предвиђеним правилима Факултета техничких наука. Студент припрема и брани писмени завршни рад јавно у договору са ментором и у складу са предвиђеним правилима и поступцима.
Током израде завршног рада, студент консултује ментора, а по потреби и друге професоре који се баве ужом облашћу која је тема завршног рада. Студент сачињава завршни рад и након добијања сагласности од стране комисије за оцену и одбрану, укоричене примерке доставља комисији. Одбрана завршног рада је јавна, а студент је обавезан да након презентације усмено одговори на постављена питања и примедбе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
-Актуелни часописи свих година издавања- Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрана завршног раданеда50.00
Израда завршног рада са теоријским основаманеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!