Предмет: Математика (12 - ETI01)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ9
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из Алгебре и Математичке анализе.
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи пређено градиво из Алгебре и Математичке анализе.
Теоријска настава (предавања): Поље реалних и поље комплексних бројева. Полиноми и рационалне функције. Матрице и детерминанте. Системи линеарних једначина. Вектори. Аналитичка геометрија у R^3. Бројни низ. Бројни ред.Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко-рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. Излагање теоретског дела пропраћено је одговарајућим примерима који доприносе разјашњењу теоретског дела градива. На рачунским вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећа 2 дела (први део: Поље реалних и поље комплексних бројева; полиноми и рационалне функције; матрице и детерминанте; системи линеарних једначина; други део: Вектори. Аналитичка геометрија у R^3.Бројни низови и редови.). Усмени и писмени део завршног испита су елиминаторни.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ковачевић И., Ралевић Н.Математичка анализа 1 (уводни појмови и гранични процеси),2007Сyмбол, Нови СадСрпски језик
Никић Ј., Чомић Л.Математика 12001Факултет техничких наука, Сyмбол, Нови СадСрпски језик
Ралевић Н. М.Збирка решених испитних задатака из Математике 12005Сyмбол, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Грујић мр Габријела
Предавач

Предавања
Недостаје слика

Бајић Папуга Буда
Доцент

Аудиторне вежбе